Nástrojáreň

  • dlhoročné skúsenosti v oblasti návrhu a výroby

o   vstrekovacích foriem (maximálne rozmery foriem 900 x 700 x 500 mm),

o   vysekávacích a strižných nástrojov,

o   lisovacích foriem pre PVC,

o   foriem pre liatie zinkových a hliníkových odliatkov,

o    montážnych a skúšobných prípravkov,

o    mierok.

  • 3D merací systém