Nepotrebný materiál – odpredaj

Kontakt:

Ing. Radovan Cichý

manažér nákupu

office: +421 54 7867 560

mobil: +421 907 174 763

e-mail: cichy@tesla.sk