Základné informácie

TESLA STROPKOV, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 21/P.

Kontaktné údaje

Výkonný manažment

Veľkosť firmy

Obchodné meno: TESLA STROPKOV, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
IČO: 00474339
DIČ: 2020526277
Generálny riaditeľ: Ing. Daniel Roth
Ekonomický riaditeľ: Ing. Jaromír Žak
Výrobný riaditeľ: Ing. Jozef Uhrín
Obchodný riaditeľ: Ing. Michal Kočan
Technický riaditeľ: Ing. Vladimír Kačur
Areál: 127 575 m2
Budovy: 30 552 m2
Výrobné priestory: 17 581 m2
Sklady: 7 155 m2
Počet zamestnancov: 775