SK CZ 
TESLA Stropkov, a.s.
Výstavba tlačidlových tabiel
KARAT, GUARD, GARANT
(4+n, 2-BUS a VIDEO)

Vyber systém
Tlačidlá obojstranne/jednostranne
Počet účastníkov
Modul popisný
 Modul kódového zámku
 Modul RAK BES
 Modul RAK DEK
 Farba
Vyber verziu
 127mm
68mm 127mm