SK CZ 
TESLA Stropkov, a.s.
Výstavba tlačidlových tabiel
KARAT, GUARD, GARANT
(4+n, 2-BUS a VIDEO)

Vyber systém
Tlačidlá obojstranne/jednostranne
Počet účastníkov
Modul popisný
 Modul kódového zámku
 Modul RAK BES
 Modul RAK DEK
 Farba
Vyber verziu
 127mm
68mm 127mm 
Výber príslušných domácich telefónov (DT), sieťových napájačov (SN) a elektrických zámkov (EZ)

Domáci telefón (DT)
Počet DT
Farba DT
Spôsob vyzvonenia DT
Elektrický zámok (EZ)


Zostava samostatného modulu na ovládanie elektrického zámku

Dizajn modulu
Typ modulu
 Počet RFID príveskov, farba červená
 Počet RFID príveskov, farba zelená
 Počet RFID príveskov, farba modrá
 Farba
 Vyber verziu
Klikni pre väčší obrázok 127mm
68mm 127mm