Spoločnosť TESLA STROPKOV, a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obchodné podmienky

1. Objednávka - Kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky - odoslaním vyplneného objednávkového formulára na webstránke. Pred prvým nákupom sa kupujúci musí zaregistrovať do databázy zákazníkov vyplnením registračného formulára, kde si zvolí prihlasovacie meno a heslo. Toto je dôležité pri opakovanom nakupovaní. Pri ďalšom nákupe už kupujúci nemusí vypĺňať všetky údaje, ale stačí zadať iba prihlasovacie meno a heslo. Ostatné údaje si systém načíta sám.

Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Meno a priezvisko, Názov firmy
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • Telefón
 •   E-mail
 • Číslo účtu
 • Kód banky
 • Súhlas s obchodnými podmienkami
 • Spôsob dopravy, resp. spôsob prevzatia tovaru

Tieto údaje sú povinné (označené hviezdičkou * ).

V prípade podnikateľského subjektu je potrebné vypísať „Fakturačnú adresu“ (pokiaľ ju kupujúci nevyplní, bude totožná s dodacou adresou), IČO, DIČ a IČ DPH.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci do 24 hodín potvrdí objednávku telefonicky alebo e-mailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle §43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

2. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim (dodacia adresa). Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

 • dobierky (cena 8,50 EUR) - iba do sumy 500 EUR. Pri sume objednávky vyššej ako 500 EUR, je potrebné zvoliť možnosť kuriér. V prípade, že tak kupujúci neurobí, objednávka bude pracovníkom predaja prepočítaná, s cenou dopravy kuriérom (9,60 EUR)
 • kuriéra (cena 9,60 EUR)

v oboch prípadoch spravidla do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, alebo si kupujúci prevezme tovar priamo na pobočke firmy (TESLA Stropkov, a.s., Podniková predajňa, Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov).

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade nevyzdvihnutia tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný uhradiť poštovné náklady, resp. náklady za dopravu. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pre preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

3. Cena, spôsob platby

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.tesla.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar a prepravu zaplatením dobierky pri jej prevzatí.

4. Storno objednávky

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie od zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar nepoškodený, v pôvodnom obale, nepoužitý, kompletný so záručným listom a s dokladmi o zakúpení.

V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar, musí kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu (shop@tesla.sk), ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného odkladu vrátené.

5. Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho (TESLA Stropkov, a.s., Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov), pričom zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku nebude akceptované.

6. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Internetový obchod www.tesla.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

7. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predaja a že s týmito podmienkami súhlasí. Svoj súhlas s týmito podmienkami vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka v objednávkovom formulári.

Potrebujete poradiť pri výbere? Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.