ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

História

60 rokov tradície veľkosériovej výroby

Na jar v roku 1960 sa v stropkovskom závode TESLA po prvýkrát rozbehla výroba súčiastok telekomunikačnej a signalizačnej techniky. Nosným programom sa vtedy stali telefónne prístroje.

Za 60 rokov existencie prešla firma rozsiahlymi zmenami. Najväčší pokrok zaznamenala v oblasti vývoja a výrobných technológií veľkosériovej výroby. Ich úroveň je dnes porovnateľná s európskym štandardom. Pokrok v kvalite bol dosiahnutý vďaka zavedeniu certifikovaného systému riadenia kvality EN ISO 9001 a IATF 16 949.

Dnes je činnosť podniku zameraná nielen na telekomunikačnú techniku, domáce dorozumievacie audio a video systémy, či výrobky elektroinštalačného charakteru, hlavne na výrobky pre automobilový priemysel.

Silnou stránkou je uzatvorený cyklus, to znamená, že všetky procesy sú tzv. „pod jednou strechou“ cez marketing, výskum a vývoj, dizajn, výroba nástrojov, produkcia, logistika, predaj a servis.

Priorita firmy je zameraná na trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov, hľadanie nových pozícií na trhu so zameraním na automobilový priemysel, zvyšovanie prosperity spoločnosti a rast spokojnosti zamestnancov.

História
História
História
História
História
História
História
História
2020
     60-te výročie založenia firmy.
2018

Získanie certifikátu IATF 16949

2010

50-te výročie založenia firmy.

2007

Získanie certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa EN ISO 14 001.

2005

Začiatok produkcie vzhľadových dielov pre automobilový priemysel.

2003

Spolupráca s vývojom VW Wolfsburg na konštrukcii nových konektorov a následne uvoľnenie firmy ako vývojového dodávateľa VW.

2001

Získanie certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa ISO/TS 16949 pre vývoj a výrobu plastových dielov pre automobilový priemysel. Rozbeh prvých projektov pre automobilových zákazníkov.

2000

Významný nárast investícií do nových technológií v predvýrobnej oblasti a do výrobných zariadení s orientáciou na produkciu komponentov pre automobilový priemysel.

Dodávky systémov v rámci kooperačnej spolupráce pre Ministerstvo obrany SR.

1996

Získanie certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001.

1994

Privatizácia firmy.

1993

Založenie dcérskej firmy v ČR ako výhradného distribútora pre Českú Republiku.

1991

Zmena formy na akciovú spoločnosť.

1990

Zmena právnej formy na štátny podnik.

1980

Osamostatnenie závodu a zmena právnej formy na národný podnik a následne na koncernový podnik.

1964

Určenie jednoznačnej špecializácie výrobného programu na koncové telekomunikačné zariadenia a založenie vlastnej výskumno-vývojovej základne.

1960

Vznik firmy ako elektrotechnického závodu národného podniku TESLA Liptovský Hrádok.