ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základné informácie

TESLA STROPKOV, akciová spoločnosťVýroba v podniku bola zahájená 9. mája 1960. TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť, ktorej majiteľom akcií je TESAL Stropkov, spol. s r.o., bola založená 1. 1. 1991.

Hlavným výrobným programom bola od vzniku firmy výroba koncových telekomunikačných zariadení. Ďalší sortiment je orientovaný na automobilový priemysel (resp. iné zákaznícke výrobky), stavebný priemysel a elektrotechnický priemysel.

Z pohľadu objemu produkcie má momentálne najväčší podiel výroba pre automobilový priemysel. Ide predovšetkým o výrobu menších plastových dielov (ako sú napr. konektory), ako aj interiérových plastových komponentov (do palubných dosiek, stredových konzol, resp. dverových obložení automobilov). Špeciálnu výrobu predstavujú piezokeramické disky do parkovacích senzorov automobilov. Firma ma taktiež skúsenosti s montážou káblových zväzkov pre automobilový priemysel.

TESLA STROPKOV, a.s. v roku 1996 úspešne absolvovala certifikačný audit podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:1994, čo na základe správy z auditu audítorov RWTŰV Bratislava, s.r.o. potvrdila pridelením certifikátu nemecká spoločnosť TŰV CERT. V máji 2001 a.s. bola certifikovaná podľa požiadaviek automobilových noriem ISO/TS 16949:1999. TESLA STROPKOV, a.s. prebudovala systém manažérstva kvality v zmysle procesného prístupu podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2000, čo zavŕšila certifikačným auditom v máji 2002 a podľa ISO/TS 16949:2002 s auditom v máji 2003. Systém manažérstva kvality neustále zlepšuje a prispôsobuje aktuálnym požiadavkám svojich zákazníkov a právnych predpisov.

V roku 2007 firma získala certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 14001. V roku 2012 firma zmenila certifikačnú spoločnosť na TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Bratislava a obhájila platnosť všetkých certifikátov. V roku 2018 firma získala certifikát IATF 16949.

TESLA STROPKOV, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 21/P.

Kontaktné údaje
Obchodné meno: TESLA STROPKOV, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
IČO:  00474339
DIČ: 2020526277

Výkonný manažment
Generálny riaditeľ: Ing. Katarína Cichá
Ekonomický riaditeľ: Ing. Darina Piskoriková
Technický riaditeľ: Ing. Peter Švec

Veľkosť firmy
Areál: 127 575 m2
Budovy: 30 552 m2
Výrobné priestory: 17 581 m2
Sklady: 7 155 m2
Počet zamestnancov: 580