ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metrologické služby

Základným poslaním metrológie je zabezpečovanie nadväznosti mier od národného etalónu po prevádzkové meradlá. Táto nadväznosť je zabezpečená cez podnikové etalóny. Kalibračné laboratórium zabezpečuje kalibráciu dĺžkových meradiel. Kalibračné laboratórium svoju činnosť vykonáva podľa STN EN ISO/IEC 17025: Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

V našom kalibračnom laboratóriu kalibrujeme pracovné meradlá:

 • Koncové mierky
 • Posuvné meradlá
 • Mikrometrické meradlá
 • Dutinové mikrometrické meradlá
 • Mikrometrické hĺbkomery
 • Mikrometrické odpichy pevné a skladacie
 • Passametre a mikropassametre
 • Číselníkové odchýlkomery
 • Subitá
 • Valčekové kalibre
 • Koncové mierky
 • Posuvné meradlá
 • Mikrometrické meradlá
 • Dutinové mikrometrické meradlá
 • Mikrometrické hĺbkomery
 • Mikrometrické odpichy pevné a skladacie
 • Passametre a mikropassametre
 • Číselníkové odchýlkomery
 • Subitá
 • Valčekové kalibre

V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť naše služby o kalibráciu teploty, elektrických veličín, rovinného uhla, tvrdosti a pevnosti materiálov.

V interných podmienkach dokážeme zabezpečiť aj časť skúšok v zmysle normy VW 751 74.